Agenda

3 maart 2018: onthulling en ceremonie monument voor oorlogsslachtoffers Vlodrop

De Vlodropse bevolking heeft een zware tol moeten betalen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 41 inwoners van Vlodrop zijn door oorlogsomstandigheden om het leven gekomen. Verder hebben 39 evacuees en minstens 15 personen die voor de uitoefening van hun beroep in Vlodrop aanwezig waren het leven gelaten. Naast de vele slachtoffers was er ook een enorme materiële schade.

De namen van de Vlodropse slachtoffers dreigen vergeten te raken nu de generatie  die de oorlog bewust heeft meegemaakt langzaam uitsterft. Directe familieleden van de slachtoffers en mensen die de slachtoffers hebben gekend zullen het zeker waarderen wanneer zij (nog) kunnen meemaken dat de omgekomen slachtoffers toch nog op een piëteitsvolle wijze en op een sfeervolle plek kunnen worden herdacht. De slachtoffers, die ook in ons belang hun leven lieten, verdienen een blijvende herinnering. Ze verdienen tevens een waardige en vooral ook een voor iedereen tastbare fysieke plek om hen te eren en te gedenken. De Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg heeft aan de oprichting van het monument bijgedragen door het leveren van militair-historische informatie voor het bijbehorende informatiepaneel.

De onthulling is vastgesteld op zaterdagmiddag 3 maart 2018. Vlodrop is op 1 maart 1945 bevrijd. Omdat 1 maart 2018 op een donderdag valt is gekozen voor de zaterdagmiddag daarop volgend. De ceremonie zal om 14:30 aanvangen op het oude kerkhof van Vlodrop. Zondag 4 maart zal tevens een open dag plaatsvinden op het kerkhof.

Klik hier voor meer informatie over het monument en de ceremonie (tevens bron van bovenstaande tekst)

 

15 januari 2018: uitzending Liever dood dan vermist op NPO 2

Niet-geborgen bommenwerper bij abdij Lilbosch (gemeente Echt-Susteren) op nationale tv in documentaire ‘Liever dood dan vermist’. Uitzending: maandag 15 januari a.s. om 21:10 op NPO 2, bij omroep MAX.

Met het bergen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij sprake is van vermisten, wordt door gemeentes verschillend omgegaan. Regisseur Gisèla Mallant en interviewer Frénk van der Linden proberen een antwoord te vinden op de vraag waarom in de ene gemeente wél en in de andere niet tot berging wordt overgegaan.

In het Friese Wartena werd onlangs door de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht het vliegtuigwrak van Lancaster Mk. I R5682 van het 61 Sqn. RAF geborgen. Deze bommenwerper stortte neer op 5 september 1942, waarbij staartschutter James Francis Cooper vermist raakte. Men heeft tijdens de berging stoffelijke resten aangetroffen, die momenteel onderzocht worden.

Het college van B&W van Echt-Susteren heeft in 2014 besloten dat Stirling Mk. I W7630 van het 7 Sqn. RAF, die neerstortte op 10 september 1942 bij abdij Lilbosch, niet wordt geborgen. Dit ondanks een positief bergingsadvies van de Stafofficier vliegtuigberging Koninklijke Luchtmacht. De familieleden van de 4 vermisten (waaronder die van boordwerktuigkundige Maurice Sydney Pepper) moeten hierdoor verder leven in onzekerheid. De documentaire gaat in op de consequenties die dit kan hebben.

Centraal in de documentaire staat de vraag hoeveel Nederland verschuldigd is aan de vliegers van de geallieerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden een einde te maken aan de Duitse bezetting. De documentaire laat zien welke conflicten en belangen in deze kwestie meespelen.

 

14 en 15 oktober 2017: Openstelling Duitse R703 bunker en tentoonstelling archeologie van de Tweede Wereldoorlog

Op 14 en 15 oktober 2017 zal er door de Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg in het kader van de Nationale Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis aandacht besteed worden aan de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in de regio. In het kader hiervan kunt u een vrijwel intacte R703 anti-tankbunker betreden die normaal gesloten is voor publiek, gelegen aan de Dorpsstraat te Melick. Tevens kunt u naast de bunker een kleine tentoonstelling bezoeken gewijd aan de archeologie van het moderne conflict, waarin enkele voorbeelden uit de regio uitgewerkt en tentoongesteld zullen worden. Verder is er informatie aanwezig over de werkzaamheden van de Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg in de regio. Er zullen ten alle tijden leden van de stichting aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven over de tentoongestelde voorwerpen en de bunker.

De bunker zelf is lastig toegankelijk voor mindervaliden of mensen die slecht ter been zijn. Toegang tot de bunker en het terrein is op eigen risico. Breng als het regent een regenjas en laarzen mee, aangezien de grond rond de bunker drassig kan worden. Voor het betreden van de bunker is oude kleding aan te raden. Er zullen overalls beschikbaar zijn. De tentoonstelling is overdekt en bevindt zich in de loods achter Servicebouwmarkt Har Gootzen & zn. In de directe omgeving van het terrein bevinden zich diverse horicagelegenheden. De locatie is goed bereikbaar per fiets en auto, er is voldoende parkeergelegenheid.

Waar: Dorpsstraat 70B, 6074 GD Melick.

Wanneer: 14 en 15 oktober, van 10:00 tot 17:00.

Klik hier voor meer informatie over de Maand van de Geschiedenis

23 juni 2017: Veteranendag Roerdalen

Op 23 juni aanstaande organiseert de gemeente Roerdalen haar jaarlijkse veteranendag. Op deze dag worden alle veteranen van de gemeente in het zonnetje gezet. De Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg zal op deze dag een deel van het programma verzorgen. Klik hier voor meer informatie over Veteranendag in Roerdalen.

28 april 2017: Lezing ‘Strijdigheden’

Op 28 april aanstaande zal onze voorzitter Dwayne Beckers een lezing geven op het archeologische congres ‘Strijdigheden’ te Den Bosch. Hij zal hier het een en ander vertellen over zijn inventarisatie van sporen uit de Tweede Wereldoorlog in het Meinweggebied. Klik hier voor meer informatie over het archeologische congres ‘Strijdigheden’.