Ron Mans

Vanuit een sterke interesse voor de regionale geschiedenis en archeologie in het algemeen is Ron Mans al vele jaren actief in het documenteren en vastleggen van datagegevens uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn werkgebied is de gemeente Roerdalen, ten zuiden van de Roer. Sinds 1995 worden de krijgsverrichtingen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in en rond zijn woonplaats Montfort structureel onderzocht d.m.v. archiefonderzoek, het spreken van ooggetuigen, maar ook door veldwerk. Er is hier uit ook een nauw contact ontstaan met de veteranen van 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards, een Brits tankbataljon dat Montfort en Sint Odiliënberg mee heeft helpen bevrijden. De veteranen met familie en vrienden hebben Montfort enkele keren bezocht om hun kameraden te herdenken die bij de gevechten aan de huidige rotonde in Montfort zijn gesneuveld. In 2000 en 2005 heeft hij er voor gezorgd dat veteranparties van 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards werden uitgenodigd en begeleid. Op beide gelegenheden werd tevens door hem een battlefieldtour en een tentoonstelling verzorgd. Omdat er op de nieuw heringerichte markt te Echt geen ruimte meer was voor de drie herdenkingsplaquettes ter ere van de 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards is in 2016 door hem het plan geïnitieerd om voor deze plaquettes een nieuwe bestemming te vinden aan de rotonde te Montfort.

Een ander project is het onderzoek naar vermiste Duitse militairen in de gemeente Roerdalen, ten zuiden van de Roer. Niet alle Duitse soldaten die in januari en februari 1945 zijn gevallen tijdens de gevechten zijn later terug gevonden of geborgen. Vermist is erger dan dood. Daarom is elk klein detail belangrijk en kan ieder ontbrekend stukje tot nadere inzichten leiden.

Relevante publicaties door Ron Mans

Van bodemvondst naar historisch verhaal. Enkele voorbeelden uit de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Limburg i.s.m. Ruurd Kok en Dwayne Beckers

De bombardementen op Montfort in januari 1945 – deel 1

De bombardementen op Montfort in januari 1945 – deel 2

De bombardementen op Montfort in januari 1945 – deel 3

De bombardementen op Montfort in januari 1945 – deel 4