Over

Op maandag 30 januari 2017 hebben wij, enkele onderzoekers naar de Tweede Wereldoorlog in de regio Midden-Limburg, de Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg opgericht. Met deze stichting willen wij het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in de regio bevorderen en gerelateerde lokale projecten uitvoeren en ondersteunen. Hieronder volgt een korte opsomming van onze doelen en middelen.

De Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg heeft ten doel:

 • onderzoek naar gebeurtenissen gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog in de regio Midden-Limburg te bevorderen;

 • het verspreiden van kennis met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in de regio, in Nederland en daarbuiten;

 • het materieel en immaterieel erfgoed en nog aanwezige sporen in het landschap veilig te stellen en te behouden voor de toekomst;

 • contact houden met veteranen, ooggetuigen van gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in de regio hebben voorgedaan en andere betrokken en hen te ondersteunen bij eventuele bezoeken, onderzoeken en projecten;

 • het organiseren en bijwonen van herdenkingen in de regio;

 • het verrichten van alle verdere handelingen die met bovenstaande punten verband houden.

De Stichting probeert dit onder meer te verwezenlijken door:

 • het uitvoeren en ondersteunen van archeologisch en historisch onderzoek;

 • het schrijven van artikelen en uitgeven van publicaties;

 • het geven van lezingen en presentaties;

 • het organiseren van historische wandelingen en fietstochten;

 • het organiseren van tentoonstellingen en exposities.

De statuten en het reglement van de stichting zijn via het contactformulier op te vragen.