Dwayne Beckers

Dwayne Beckers – inventarisatie Meinweggebied

Dwayne Beckers is sinds 2013 bezig met de inventarisatie van sporen uit de Tweede Wereldoorlog in het Meinweggebied. Het is algemeen bekend dat er zeer weinig (gedetailleerde) historische bronnen beschikbaar zijn over de Duitse verdediging in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog en de verdedigingsstructuren die in samenhang hiermee in 1944 en 1945 in het Midden-Limburgse grensgebied zijn aangelegd. Tijdens onderzoek naar deze verdedigingswerken bleek het Meinweggebied, bestaande uit 1.800 hectare bos- en heidegebied, een uitstekende kans te bieden om deze verdedigingswerken nauwkeurig in kaart te brengen: veel van de ‘zachte’ structuren zijn immers nog zichtbaar. Hieruit vloeide het idee om alle (nog zichtbare) sporen in het Nationaal Park de Meinweg te inventariseren en te karteren, om zodoende te pogen meer licht te werpen op de Duitse verdediging in laatste fase van de Tweede Wereldoorlog, zowel regiospecifiek als op mesoniveau.

Deze inventarisatie richtte zich in eerste instantie op de verdedigingssystemen die gedurende september tot en met december 1944 in de regio zijn aangelegd, vallend onder de Maas-Rurstellung (de uitbreiding van de zogenaamde Weststellungen). Al snel bleek de Tweede Wereldoorlog een veel grotere neerslag te hebben gehad op het bodemarchief in het gebied. Deze veranderingen aan het landschap zijn grofweg in te delen in zes verschillende elkaar overlappende fasen, te weten het gebruik van het bosgebied als oefenterrein, bombardementen en vliegtuigcrashes, Bereitstellungsraum voor de eenheden aan het Maas- en Roerfront, de uitbouw van de bovengenoemde Weststellungen in 1944, de (statische) frontperiode in de winter van 1944-1945 en de uiteindelijk bevrijding in maart 1945. Bij de inventarisering is niet alleen gebruik gemaakt van archeologische bronnen, zoals verschillende remote-sensing technieken en veldverkenningen, maar ook historisch bronnenmateriaal en oral history. Verder is er een goede samenwerking ontstaan met lokale detectoramateurs, waar door ook het nodige vondstmateriaal kon worden opgenomen in de inventarisatie. Door het combineren van al deze bronnen is er een zeer compleet beeld ontstaan van de materiële en immateriële neerslag van de Tweede Wereldoorlog in het Meinweggebied, resulterende in een uitgebreide inventarisatiekaart. Met name de laatste fase van de oorlog neemt hierbij een buitenproportioneel deel in. Hierdoor is onderzoek naar deze laatste fase, en met name de relatief slecht gedocumenteerde Duitse verdediging van het Reichsgebiet in deze regio, mogelijk. Deze inventarisatiekaart is een ‘levend’ project, hetgeen betekend dat er telkens informatie toegevoegd wordt. Het idee is om op termijn tot een interactieve kaart te komen die gebruikt kan worden voor verschillende projecten, onderzoeken en doelgroepen. De kaart wordt op dit moment al geïmplementeerd bij het beschermen van de harde en zachte resten binnen het Nationaal Park de Meinweg, in samenwerking met verschillende terreinbeheerders.

Keywords: Meinweg, Tweede Wereldoorlog, Herkenbosch, Vlodrop, inventarisatie, verdediging, multidisciplinair.

Relevante publicaties door Dwayne Beckers:

De frontperiode in Herkenbosch; 1944-1945

Verzwakte verdediging: een analyse van de Duitse defensieve capaciteiten in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog aan het Roerfront

Gegraven verdediging: een archeologische analyse van Duitse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog in het Meinweggebied (Limburg)

Van bodemvondst naar historisch verhaal. Enkele voorbeelden uit de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Limburg i.s.m. Ruurd Kok en Ron Mans

Conflictarcheologie in Nederland: de potentie van een thematische, diachrone benadering van sporen van oorlog en geweld i.s.m. Ruurd Kok, Jan van Doesburg, Masha Parlevliet, Martijn Reinders, Volkert Visser en Wouter Vos

Alle artikelen geschreven door Dwayne Beckers zijn te vinden via Academia, zie onderstaande link.

Klik hier voor de Academia pagina van Dwayne Beckers

Klik hier voor de LinkedIn pagina van Dwayne Beckers