Emma de Boo van Uijen

Emma de Boo van Uijen – veldpost

In 2007 trof Emma een brief aan in een tweedehands boek. Deze was gedateerd in 1917 en geschreven in het Frans. Met veel moeite heeft ze deze brief ontcijferd en vertaald en kwam er zo achter dat brieven een uniek kijkje in de bewogen geschiedenis van een oorlog geven. Sinds 2012 houdt zij zich dan ook bezig met brieven geschreven in oorlogstijd. Hierbij ligt de focus op Duitse Feldpost, met name omdat deze brieven makkelijker te vinden zijn dan Amerikaanse, Britse of Nederlandse brieven. De grote lijnen van de oorlog worden zichtbaar in de brieven naar huis of naar het front, waarbij de oorlog soms akelig dichtbij komt.

In het kader van deze interesse heeft zij de mogelijkheid gehad om de nabestaande van een Joodse familie vermoord in Auschwitz te helpen bij zijn eigen onderzoek. Doordat hij geboren en getogen is in Amerika, was het voor hem onmogelijk om de overwegend Nederlandse briefwisseling tussen zijn vader en grootouders te lezen. Inmiddels zijn ruim 50 brieven en relevante archiefstukken getranscribeerd en naar het Engels vertaald. Waarschijnlijk zal het in de nabije toekomst in boekvorm (tweetalig) worden uitgegeven.

Klik hier voor de LinkedIn pagina van Emma de Boo van Uijen